top of page

Passe, bio-energi för läkning

Uppdaterat: 2 okt. 2020


"Och Petrus sade: Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nasaren Jesu Kristi namn: Stig upp och gå." (Apg. 3:6.)


"Vid templets port, kallat Gyllene port , aposteln Peter och den funktionshindrade mannen.

Mellan dem ett ögonblick av förväntan.

Från den trötta och lidande själen - som väntar.

Från den själen full av tro och en brinnande kärlek - som skänker

Det finns inga frågor eller tvekan.

Endast den sublima gåvan.

Denna är Passe’s oerhört vackra och sublimerad betydelse: själens gåva till en annan själ."


Källa: Passe - dess studie, dess teknik, dess praktik, av Jacob MeloOrdboken ’Parapsykologi, Metapsykism och Spiritism’ förklarar begreppet ’PASSE’ som:

"Rörelser som utförs med händerna av medier som kallas ’passister’ över individer med psykosomatisk störd jämvikt eller som bara önskar en positiv energiöverföring (…). Spiritistisk PASSE är en efterhärmning av hypnomagnetiska handrörelser, med enda skillnaden att medierna får den assistens som de ber om, av de andliga beskyddarna.”

Källa: https://www.febnet.org.br/blog/geral/colunistas/o-que-e-passe-espirita/ - João Teixeira de Paula. Dicionário  de Parapsicologia, Metapsíquica e Espiritismo, pág. 57.


Spiritismen erbjuder en mer omfattande bild av ämnet som kan sammanfattas på följande sätt:


* Spiritistisk PASSE är en gemensam överföring av blandade magnetiska fluider eller bio-energier härstammande från inkarnerade medier och andliga välgörare. Den bör inte betraktas som en enkel överföring av djurenergi (magnetisering).


* Ändamålet med denna överföring är att hjälpa återställa fysisk och psykisk obalans, genom att ersätta skadliga fluider med hälsobringande sådana; att ställa jämvikt hos skadade celler- och vävnaders funktion; att harmonisera neurologiska strukturers funktion, vilka garanterar individens mentala och intellektuella välmående.


* Vanligtvis överförs PASSE med händerna, men det kan också göras genom ögonkontakt, att blåsa eller på avstånd genom mental utstrålning .


* Överföringen och mottagandet av PASSE har att göra med viljekraften hos dem som skänker de gynnsamma energierna och med de som tar emot dessa.


* Det verkliga botandet av sjukdomar har med Andens förbättringsprocess att göra, som kan gå utöver tidsgränsen för en reinkarnation. Spiritistisk PASSE är endast ett hjälpmedel.


* För att förhindra sjukdomar eller störningar, som inte förutses i lagen om orsak och verkan, är det nödvändigt att personen definierar och följer ett program för moralisk förbättring, av andlig upplysning.


Anden Emmanuel, säger så här:

(...) liksom blodtransfusionen, som står för en förnyelse av fysiska krafter, är spiritistisk PASSE en transfusion av psykiska energier, med skillnaden att de organiska resurserna tas från en begränsad reservoar, och de psykiska elementen tas från den obegränsade reservoaren av de andliga krafterna.

 

Översättning av Maria Aparecida Bergman.

24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page