top of page

Evangeliet i hemmet

Uppdaterat: 13 juni 2020Ladda ner som PDF:


Evangeliet-i-hemmet-PVL
.pdf
Download PDF • 408KBStudiet av Evangeliet i Hemmet är inte något nytt påhitt. Det är en nödvändighet överallt där Kristendomen slår sina rötter, vilket leder till fullkomning och upphöjelse.


Det Glada Budskapet har gått vidare från Krubban till offentliga torg och fortsatt från Simon Petrus’ anspråkslösa hem till glorifieringen på Pingstdagen (Pentekoste). Herrens ord hördes först under Nasarets enkla tak, och säkert kommer de att höras igen genom vårt eget förmedlande. Först och främst i kretsen av vår familj och våra vänner, tillsammans med vilka vi bör ansvara för våra gemensamma plikter under detta liv. Då Mästarens ord vibrerar inom de fyra väggarna av ett husligt tempel händer också att, små uppoffringar kan skapa familjmedlemmarnas gemensamma lycka.


En obetänksam observation hörs utan upproriska känslor.
Ett förtal är isolerat i tystnadens bomull.
En sjukdom tas emot med lugn.
Felet hos den andre möts med medkänsla.
Elakheten hittar ingen lucka genom vilken den kan nästla sig in.

Och då, inom detta paradis som några redan håller på att bygga, och som gynnar både dem själva och andra, är uppmuntran en oupphörlig lovsång av solidaritet. Godheten är en outtömlig källa av frid och förståelse. Artigheten är en ständig inspiration. Leendet är vars och ens beskydd.


Talet förblir insvept i ljus och förknippat med den kärlek som vi har fått av vår Himmelske Vän.


Endast efter denna hemmets evangeliska erfarenhet blir vårt hjärta verkligen i stånd att dela ut det Glada Budskapets gudomliga bröd till alla. Men, under alla omständigheter är vi skyldiga våra kamrater en vänlig upplysning och ett heligt råd.


Låt oss alltså, inte glömma nödvändigheten av denna tillämpning med Kristus i familjens tempel, där det tillkommer oss att vara förebild beträffande tålamod, förståelse, broderlighet, arbetsvilja, tro och uthållighet, allt under kärlekens äkta ledning.


Genom att studera det Himmelska Ordet i de fyra Evangelierna, vilka utgör Ljusets Testamente blir var och en av oss det femte oavslutade, dock levande och aktiva Evangeliet, som vi håller på att skriva med hjälp av vårt eget uppförande. Så blir vårt liv en av Jesu uppenbarelser, öppet för allas blick och uppskattning, utan att vi behöver använda många ord i våra underrättelser och predikningar.


Emmanuel


(Budskap hämtat ur boken: ” Luz no Lar” = ”Ljus i Hemmet” av Francisco Cândido Xavier, genom diverse Andar, 8e.upplaga, Rio de Janeiro, FEB, 1997, Kap. 1, s. 11-12)Kristen Kult i Hemmet


Ladda ner som PDF:


Evangeliet-i-hemmet-PVL
.pdf
Download PDF • 408KB


Upplysning om hur studiet av Evangeliet i hemmet går till


Ändamål:


Det handlar om en veckoträff, bestämd i förväg, med ändamål att samla familjen kring de evangeliska lärdomarna, i ljuset av Spiritismen, och med hjälp av de Höga Andarna, våra andliga välgörare och vägledare.


1. Deltagare


Alla hemmets medlemmar, även barnen.


2. Mötets tillvägagångssätt


a) Läsning, utan kommentarer, av ett budskap hämtat ur en bok (t. ex. : Väg, Sanning och Liv, Levande Källa.);

b) Inledningsbön; (be om de goda Andarnas hjälp och beskydd för mötet);

c) Läsning och kommentarer av ett stycke av: Evangelium enligt Spiritismen som man bör studera i ordningsföljd;

d) Avslutningsbön. (prisa Gud, be och tacka);


3. Rekommendationer


* Mötets tid bör inte överstiga en timme.

* Undvik mediumniska manifestationer av Andar;

* Det går bra att ställa vattenflaskor på bordet för att magnetiseras av de goda Andarna, eftersom vattnet drar till sig goda egenskaper. Detta vatten tilldelas alla deltagare.

* Närvaro av besökare bör inte ge anledning till att hoppa över mötet.


(Detta häfte är ett alster av Brasilianska Spiritistiska Förbundet - Övers. till Svenska:

GEEAK-Sverige) 

Översättning av Maria Aparecida Bergman och Korrekturläsning av Solveig Nordström.64 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page