top of page

Brev till planetens resenärer


Även om hela planetbesättningen uppenbarligen är oroad över pandemin som sprids över hela världen, ska ni veta att var och en av er, under sin reinkarnations planering var redan medveten om denna utmaning, liksom vikten av att gå igenom detta unika ögonblick. Jag vet att ni är trötta på nyheter, förklaringar och informationer om det aktuella ögonblicket, men låt mig ge er visionen om hela den upplevda situationen, ur vår, det andliga planets, synvinkel. Först och främst, låt mig presentera mig: jag heter Alex Bardonnie, och är medlem i en andlig egregore som heter Nytt Ljus-projekt, som idag arbetar hårt med den här nya övergångsprocessen, i vilken planeten befinner sig, eftersom, som ni redan har blivit allmänt informerade av vår bror Francisco Cândido Xavier, sker här drastiska förändringar och jag skall förklara för er vårt projekt, för detta stora språng som ni bevittnar just nu. Först och främst, så antagonistisk som det kan se ut, betrakta denna period som en stor gåva som gavs er för ren förtjänst. När vi befinner oss på de andliga planen kan vi inte ta upp några känslor relaterade till hunger, knapphet, rädsla, osäkerhet, sjukdom och död. Vi förstår dem helt, men vi känner dem inte riktigt, jag har känt dem några gånger, eftersom jag har varit inkarnerat på er plan, jag vet att ni måste undra, hur kan så många dåliga känslor vara en gåva? Och svaret är väldigt enkelt, inget ger oss större lärande, större utveckling än att känna, att leva intensivt. Några gånger, några dagar inkarnerade är tillräckligt för att rena (befria) oss för evigheten. Men, vi går tillbaka till de aktuella fakta. Vi går igenom detta ögonblick, (och jag inkluderar mig själv i den här meningen, eftersom vi arbetar här i vårt energifält mycket hårt) av en mycket tydlig anledning, med denna förändring som nu sker kommer vår planet, om några årtionden, att vara mycket mer kopplad till andligheten, omkring året två tusen ett hundra femtio, men för att nå detta resultat togs ett viktigt steg nu. När vi lever på det andliga planet, finns det ingen uppdelning av nuvarande, förflutna och framtiden, helt enkelt lever vi i nuet, i ögonblicket, i pulsen, i känslan, det är allt vi har. Om vi på Jorden inte lär oss att leva i nuet, kommer det att vara omöjligt att utvecklas och skapa en bredare koppling till andligheten. Om vi ​​ser tillbaka några månader, levde ni i ett helt antagonistiskt beteende i förhållande till en inkarnationell erfarenhet. Ingenting kändes, erfors, gillades eller lärdes längre, fokusen var alltid på framtiden, nästa helg, nästa fest, nästa helgdag, nästa materiella mål, med andra ord, den stora majoriteten (cirka 85 procent av jordens befolkning) outnyttjad sin existens. Och det var därför som denna pandemi inträffade, med ändamålet att stoppa mänskligheten, som var i en rörelse utan syfte och utan destination. Efter denna korta introduktion kommer jag att presentera våra mål: Först och främst, glöm lite av framtida prestationer och placera dig själv i nuet, eftersom ögonblicket kräver att du lever en dag i taget, är det inte längre möjligt att offra idag för att projicera morgondagen, eftersom om du inte tar hand om dig själv nu , om sig själva, sina grannar och samhället, koncentrerade i nuet, kommer framtiden helt enkelt inte att inträffa. Den andra punkten: Vi förstår att det fortfarande finns en stor och felaktig fördelning av rikedom, och vi vet att även i sjukdomstillfällen kommer de rikare människor att få bättre behandlingar, men vi har lyckats stoppa girigheten, överflöd och den dumma fåfängan. Tidigare insisterade många på att bli beundrad, för att njuta av exklusiva situationer eller för att få unika ägodelar, men i det ögonblicket insåg dessa människor att allt detta inte har något värde. Den tredje punkten: Nästan alltid när vi reinkarnerar tar vi med oss karmiska situationer från tidigare liv för att lösa och på så sett utvecklas. Ibland går vi igenom fyra, fem inkarnationer och vi, som ande, kvarstannar helt enkelt i denna situation. Det nuvarande ögonblicket tjänar just till en intim reform av var och en av er, om ditt problem har att göra med familjen, kommer det att stå i centrum för din inkarnationsfråga för att lösa det, om ditt problem är girighet, kommer du att märka att framtiden kan förändra när som helst och att din rikedom, inom några få ögonblick, kommer att vara inget värt, om ditt problem är beroende eller missbruk, har tiden kommit att välja att utrota det, eller riskera alla andras hälsa, som är omkring dig, helt enkelt för att få ett flyktigt nöje. När det gäller människor med liten tro, kommer tomrummet att konsumera dem inom några dagar och de kommer att få en möjlighet att söka större existensiell mening. Fjärde punkten: Även om ni nu är hemma, skyddade ock friska, kommer det att vara omöjligt att vara helt lyckliga och i fred, alltid med en känsla av sorg och intighet kommer att följa dig. Detta är det främsta skälet till hela processen, bara så att var och en av er inser att det inte är möjligt att vara lycklig ensam, kommer du att inse att så länge en familj har en sjuk person, eller någon blir hungrig på ett ställe av isolering, helt enkelt är er lycka inte fullständig, och då kommer ett klart bevis på att vi är en del av en stor konstellation, och att en stjärnas ljusstyrkan får aldrig vara större eller högre än helhetens. Och slutligen vill vi påminna er om tidens knapphet, att varje person som är född på jorden är redan säker på att han/hon en dag kommer att lämna sin kropp, och att vi har en begränsad tid att utvecklas. Denna pandemi kom just för att demonstrera detta, vi måste möta våra konflikter nu, inte nästa månad eller nästa år, dra nytta av denna period för djup reflektion och mätning av dina existenser, vi har alla instinktivt den kritiska insikten av rätt och fel, bara låt er använda den. Om de äldre som desinkarnerar nu, kan ni vara säkra på att de blir mycket väl mottagna här och deras passage är mycket förädlade för att de precis fungerar som en lektion och ett exempel för de andra invånarna på planeten. Men vad ska vi förvänta oss framöver?

I våra planer, i fall utvecklingen av beteendet fortsätter som den är idag, med mycket kärlek, medkänsla och tro, kommer vändningen av världssituationen börja den sjuttonde maj i år. Läkarna kommer att börja hitta effektiva behandlingar för pandemin, som minskar, och en månad efter denna milstolpe har alla chansen att förnyas. Planeten kommer att observeras i hundraåttio (180) dagar, om all den förvärvade medvetenheten inte resulterar i praktiska beteendeförändringar, förbereds en andra pandemisk våg, den här gången strängare, för att bara fastställa allt lärande, men vi är övertygade om att det inte kommer att bli nödvändigt , eftersom många gester av kärlek, förståelse och reflektion märks, den mänskliga övermod som en gång regerade utspäds gradvis, och dessa goda känslor förklarar den sista frågan som jag skulle vilja klargöra i det här meddelandet, den form som valts var en pandemi och inte ett krig, exakt för att undvika att generera känslor av ilska, splittelse eller förbittring, och det faktum att kontamineringen är global och inte punktlig, var just för att bryta några fördomar om trosbekännelse, etnicitet, social ställning eller nationalitet, vilket visade jämnställdheten hos alla. Om du har fått detta brev och läst det hittills är det inte bara av tydliga skäl, men eftersom du kallas, kallas av kärlek för att hjälpa oss. Vi behöver vibrationer av de inkarnerade för att komma ut med all hjälpande, klargörande och läkande energi som vi har i vår plan. Du är viktig för detta ögonblick, du är vår bro för att överföra all denna energilastning till planeten. Allt vi ber om är att en gång om dagen, dra dig tillbaka till ett lugnt ställe, kan vara i din säng, och kontakta oss med dina tankar, kom ihåg detta brev och bara mentalisera att du kan vibrera och donera all nödvändig energi för alla i nöd. Du kan rikta dina vibrationer till den som kommer in i ditt sinne, genom att göra detta kommer du att hjälpa hela planeten och också stärka alla dina egna andliga reserver. Tack så mycket för att du läste! Du ska veta att du inte är ensam, jag är bara en av tusentals mentorer som möter dig på denna resa. Gud välsigne dig! Namaste, Alex Bardonnie Budskapet mottogs av mediet Francisco Marques, i den Spiritistiska Föreningen ”Caminheiros do Bem”, i Bragança Paulista, SP, Brasilien, den 01/04/2020.


51 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page