top of page

Att förstå Spiritismen

Mickael Ponsardin har, på ett tydligt och enkelt sätt, gjort en utmärkt sammanfattning av Att förstå Spiritismen.

Få ord är bärare av en så stark emotionell laddning som detta. Bara man hör det, tänker en del personer på häxkonster och satanism, andra förknippar det med det dansande bordet eller med Anden i Glaset. Nägra blir nyfikna, andra låtsas vara likgiltiga, vissa personer ser i den en präktig inkomstkälla, andra åter ser däri en möjlig lösning på sina existentiella eller fysiska problem, inför vilka den aktuella vetenskapen är maktlös (...).

Introduktion till boken “Att förstå Spiritism” av Mickael Ponsardin

bottom of page